5 skarpe til Jens Winther

Jens Winther er direktør i og medejer af STB Byg. Entreprenørvirksomheden har base i Vejle og udfører total-, hoved- og fagentreprise for professionelle bygherre. STB Byg blev etableret i 1956 som en traditionel, lokal tømrervirksomhed. Gennem årene har virksomheden udviklet sig til nu at varetage og lede flercifrede millionbyggerier i hele Danmark. Vi har stillet Jens Winther fem skarpe spørgsmål om STB Byg og byggebranchen generelt.

Hvad er jeres mission?
- Vi ønsker at levere bæredygtige løsninger i høj kvalitet inden for byggeri og håndværk.

Hvordan indgår bæredygtighed i jeres arbejde?
- Vi har fokus på det som en del af vores byggeledelse i de enkelte projekter. Men vi er ikke ene om at beslutte, om og hvordan bæredygtige løsninger skal indgå i byggeriet. I sidste ende ligger beslutningen hos bygherre. Vi ser det som vores opgave at rådgive i projekteringsfasen, så vi kan levere et byggeri, der skaber merværdi. I den proces har vi fokus på løsninger og materialer, der har en lang levetid og kræver mindst mulig løbende vedligeholdelse. Materialernes livscyklus fremgår også af de drift- og vedligeholdelsesplaner, vi leverer til bygherre. I vores vurdering af bæredygtighed indgår også, hvordan materialerne er blevet til, og hvordan de bortskaffes.      

Hvilke typer af opgaver har I specialiseret jer i?
- Vi udfører byggerier for professionelle bygherre. Vi startede som en tømrervirksomhed og har brugt den faglighed, som er virksomhedens fundament, til at specialisere os i at lede byggeri. Vi har udviklet et koncept til styring af byggerier, der gør, at vi har en byggeledelse, der performer godt, og det skaber kvalitetsbyggeri. Vi har stor erfaring med både nybyggeri, renovering og ombygning, men for os er det ikke afgørende, hvilken typer byggeri der er tale om. Det afgørende er en byggeledelse med stor faglig viden og gode projektlederevner, og det har vores medarbejdere. Derfor er de virksomhedens vigtigste aktiv.      

Hvilke krav har du til facade- og tagplader?
- Der skal være en dokumenteret sammenhæng mellem pris og kvalitet før, vi ønsker at projektere med bestemte typer af produkter. Desuden spiller montagevenlighed en afgørende rolle. Monteringsprocessen skal kunne foregå effektivt og uden fejl for at holde produktionsomkostningerne nede. Udover produkts egenskaber som holdbarhed, robusthed og minimal vedligeholdelse er det også afgørende for os, at leverandøren er ordholden og står på mål for produktet.

Hvordan ser du byggebranchens udvikling?
- Vi har haft stor succes med vores udvikling fra håndværksvirksomhed til styringsvirksomhed med egenproduktion. Vi oplever en stigende tendens til, at totalentrepriser fylder mere og mere for virksomheder som STB Byg. Bygherren ønsker i stigende grad at placere ansvaret ét sted. Det betyder samtidig, at entreprenørvirksomheder får en større beslutningskraft, fordi vi også varetager rådgivningen af bygherre. Det er en fordel for en virksomhed som vores, der ønsker at være med til at bruge vores erfaring og faglighed til at præge et byggeri fra start til slut for at opnå det bedste resultat. 

Læs mere om STB Byg på www.stbbyg.dk