Løft af både arkitektur og livskvalitet

Nypudsede facader, flere støjdæmpende tiltag og altaner beklædt med Steni Colour har givet boligkomplekset Brunevang i Rødovre et betydeligt løft.

Efter flere års renovering fremstår Brunevang i dag som et meget tiltalende boligområde. Med sine hvidpudsede og røde murstensfacader, røde tegltage og fremskudte altaner beklædt med hvide Steni Colour-facadeplader er Brunevang et boligkompleks med et typisk dansk arkitektonisk udtryk og høj kvalitet.

Klassisk parkbebyggelse
Brunevang er en klassisk parkbebyggelse fra 1954. Tidens tand og beliggenheden tæt på trafikken på Motorring 3 gjorde boligområdet mindre og mindre attraktivt at bo i. Det ville ejeren, Postfunktionærernes Andelsboligforening, gøre noget ved.

Selskaberne Holmsgaard (rådgiver) og Mangor & Nagel (arkitekt) fik til opgave at gennemføre en renovering af Brunevang. Der blev lagt vægt på at give bygningens arkitektoniske udtryk et løft og samtidig gøre udendørsarealerne mere bruger- og beboervenlige ved at mindske støjen fra motorvejen.

Vi har anvendt Steni Colour-facadeplader, fordi det er et utroligt holdbart materiale, som samtidig bevarer farven.

Hvide facadeplader i kombination med røde murstensfacader.

"Vi har anvendt Steni Colour-facadeplader, fordi det er et utroligt holdbart materiale, som samtidig bevarer farven. Pladerne er hvide "til evig tid". Den hvide facadeplade fra Steni anvendes som en kontrast til den røde murstensfacade på Brunevang. Tilsammen skaber det et klassisk dansk arkitektonisk udtryk".​

FAKTA

Bygherre: PAB - Postfunktionærernes Andelsboligforening Administrator: FA09 Totalrådgiver: Holmsgaard Arkitekt: Mangor & Nagel Projektår: 2006-2017 Produkt: Steni Colour og Steni hjørneelementer

Øget efterspørgsel

Vi mærker en øget efterspørgsel efter at få monteret Steni Colour-facadeplader på altaner, når bygninger skal gennemgå en omfattende renovering. Altanerne har nemlig afgørende betydning for facadens arkitektoniske udtryk, og Steni Colour passer glimrende, når man vil give altanerne nyt liv, siger Claus Bøgeskov, som er direktør i Steni Danmark.

Støjafskærmning

- De boligblokke, som ligger ud mod motorvejen, har vi udbygget med et par ekstra etager, og så har vi bygget blokkene sammen de steder, hvor der tidligere var en passage imellem. Det har nærmest skabt en boligslange, som skærmer det fælles udendørsareal og de toetagesblokke, der ligger inde på parkområdet, mod støjen, forklarer Karsten Nagel, arkitekt og partner i Mangor & Nagel. I boligblokkene er der desuden monteret såkaldte russervinduer, som reducerer støjen fra motorvejen og samtidig giver mulighed for udluftning. Karsten Nagel fortæller, at de har anvendt facadeplader fra Steni i mange år, og at de er meget tilfredse med den lange levetid, og at farverne holder så godt.

Man valgte Steni Colour-facadeplader, fordi de har en lang levetid og samtidig bevarer farven.