Plejeboliger i trygge omgivelser

Badeloch Housing Corporation i Eindhovenlaan i Holland har med et helt nyt koncept bygget plejeboliger til borgere med lettere plejebehov. Til facaden har de valgt facadeplader fra Steni.

Boligkomplekset består af tre bygninger med sammenlagt 45 lejligheder og er udviklet til, at borgere med plejebehov kan bo alene eller sammen med pårørende i trygge og tiltalende omgivelser. I Holland bliver befolkningen, ligesom i de fleste andre vestlige lande, ældre og ældre, og derfor er dette et spændende fremtidskoncept. Tanken er, at denne boligform vil reducere behovet for plejehjemspladser, idet plejetrængende kan bo "derhjemme" længere og dermed slippe for at flytte på plejehjem.

FAKTA

”Brabant Wonen” er bygherre, og plejeboligerne er tegnet af arkitektfirmaet ”De twee Snoeken”. De 45 lejligheder vil være indflytningsklar i løbet af 2017. Steni leverede 800 kvadratmeter STENI Vision SV 10004 til plejeboligerne i Holland. Facadepladerne blev monteret med skruer på trælægter i bredder på 13 cm.

Facadeplader og mursten er en god materialekombination.

Konceptet er velegnet til personer med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer og lidelser såsom begyndende Alzheimers eller Parkinsons sygdom. Her kan de bo trygt, samtidig med at de får den individuelle hjælp og støtte, som de har brug for. Ud over lejlighederne har boligkomplekset også et indendørs opholdsrum, hvor beboerne kan mødes og deltage i forskellige aktiviteter, som arrangeres af frivillige fra nabolaget.

For at et sådant bofællesskab skal fungere, er det desuden vigtigt, at det ydre fysiske miljø opfattes som trygt og tiltalende. Grønne områder og facader med et blødt udtryk kombineret med lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid. De tre bygninger er derfor knyttet sammen af en atriumgård/en have i midten, hvor beboerne kan være ude i den friske luft i grønne og naturlige omgivelser.

Til facaderne valgte man Steni Vision-facadeplader med printet træstruktur kombineret med mursten. Det giver facaden et naturligt præg, samtidig med at den er robust, slidstærk og enkel at vedligeholde.

Solid og slidstærk og samtidig tryg og tiltalende for beboerne.