Dokumentation

Steni tilbyder nu produktspecifikke LCAByg filer for alle vores facadeplader.

  • Ved at importere filerne i LCAByg, sparer du tid på manuel indtastning af EPD data til din LCA-beregning.
  • Ved at bruge vores produktspecifikke EPD’er vil du opnå en bedre miljøvaredeklaration til din certificering i forhold til de branchespecifikke EPD’er, som repræsenterer et gennemsnit for branchen.
  • Levetiden på byggevareniveau i LCAByg refererer yderligere tilbage til den bestemte betragtningsperiode, dvs. hvor mange gange en byggevare skal udskiftes over de fx 50 års betragtningsperiode (analyseperiode).
  • Steni Colour, Nature og Vision har alle 60 års garanti med en forventet levetid på +100 år.
  • Du behøver med andre ord ikke at udskifte Steni Colour, Nature eller Vision i beregningen.
  • LCAByg filerne kan frit downloades herunder.
  • LCABYG 5 og LCABYG 2023 er to forskellige udgaver af LCABYG programmet gældende for hhv. EPD standard (EN15804+A1) den nye EPD standard (EN15804+A2).