STENI AS' persondataerklæring

Behandling af personoplysninger

Det er vigtigt for STENI AS at beskytte dine individuelle rettigheder og personoplysninger.

EU's nye persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), har til formål at sikre din datasikkerhed på tværs af europæiske landegrænser inden for EU og EØS som en del af den norske persondatalovgivning. I denne erklæring finder du information om, hvordan vi arbejder for at værne om personoplysningssikkerheden.

[En personoplysning er en oplysning eller vurdering, som kan knyttes til dig som enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og CPR-nummer.

Oplysninger om adfærdsmønstre betragtes også som personoplysninger. For eksempel efterlader dine søgninger på internettet digitale spor. Du kan læse mere om dette under cookies]

 

STENI AS' persondataerklæring

I denne erklæring beskriver vi, hvordan vi indsamler, bruger, gemmer og deler personoplysninger.

Nedenstående gælder for dig som kunde, potentiel kunde, medarbejder hos vores kunde eller andre relevante parter samt for reelle rettighedshavere og autoriserede repræsentanter, der repræsenterer virksomhedskunder og tilknyttede parter.

Denne erklæring omfatter følgende:

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Cookies
 3. Hvilke personoplysninger indsamler vi for vores registrerede virksomhedskunder?
 4. Behandling og brug af personoplysninger
 5. Videregivelse af personoplysninger
 6. Beskyttelse af personoplysninger
 7. Persondatarettigheder
 8. Lagring af personoplysninger
 9. Ændring af persondataerklæring og cookiepolitik
 10. Kontaktpunkt i forhold til denne erklæring og persondata generelt

 

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige er STENI AS, org.nr. 918 150 145, Lågendalsveien 2633, 3277 Steinsholt, Norge

 

Cookies

Vi indsamler, behandler og analyserer data fra brug af vores websider. Trafikdata er data, som er knyttet til besøgende på websiden og de data, der er blevet behandlet dér. Cookies og lignende teknologi anvendes til at forbedre de produkter og tjenester, vi leverer til dig, samt til at forbedre sikkerheden og brugeroplevelsen ved brug af vores websider.

Du kan ændre indstillinger i din browser, så den ikke tillader brug af cookies. Dette vil kun medføre begrænsninger af enkelte funktioner og områder på websiden.

Se separat side om dette for at få mere information om, hvordan vi anvender cookies.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi fra vores registrerede virksomhedskunder?

Kategorisering af de personoplysninger, som vi indsamler og gemmer

 • Identifikationsoplysninger: Navn og firma
 • Kontaktoplysninger: Telefon-/mobilnummer, e-mailadresse, postadresse og hjemmeside
 • Kundeoplysninger: Varekøb og transaktionshistorik
 • Finansielle oplysninger: Betalings-/transaktionsoplysninger og kredithistorik
 • Lovpligtige oplysninger: Bogføring, hvidvask m.m.

Dine oplysninger indsamles primært ved, at du for eksempel tilmelder dig vores nyhedsbrev, bestiller vareprøver, benytter vores tjenester eller bestiller eller handler hos vores sælgere eller leverandører.

 

Andre oplysninger, som vi kan indsamle om dig direkte eller fra tredjepart:

 • STENI AS indsamler også andre oplysninger, som du udleverer til os, for eksempel tilbagemeldinger eller forespørgsler i butikker eller via digitale kanaler o.l.
 • Registre, som føres af offentlige myndigheder, fx Det Centrale Personregister, virksomhedsregistre o.l.
 • Registre, som føres af kreditoplysningsfirmaer og andre kommercielle informationstjenester
 • Andre virksomheder, som vi samarbejder med

 

Behandling og brug af personoplysninger

Vi bruger blandt andet dine personoplysninger til at levere varer og tjenester, til at opfylde de aftaler, vi indgår med dig, samt til at give dig tilbud og udvikle gode brugeroplevelser. Derudover bruges personoplysningerne i den generelle håndtering og administration af vores relation til dig som kunde. Vi kan også behandle personoplysninger med det formål at opfylde vores forpligtelser i henhold til love og forskrifter.


Eksempler på, hvad loven pålægger os at bruge oplysningerne til:

 • Information om dig som kunde
 • Bogføringskrav
 • Krav og forpligtelser i forhold til betalingstjenester
 • Forebyggelse og afdækning af strafbare handlinger

 

Legitim interesse i at bruge oplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter og udvikling

 • Personoplysninger kan også blive brugt i forbindelse med markedsføring samt produkt- og forretningsudvikling. Formålet er at udvikle virksomheden, produkter, varer, tjenester og kundeoplevelser og give dig som kunde tilbud og positive kundeoplevelser.

Samtykke

 • Hvis du giver os dit samtykke, kan vi behandle dine personoplysninger til de formål, som du har givet dit samtykke til. Det kan for eksempel være at sende dig information om vores produkter og projekter og de måder, som du har ønsket at blive kontaktet på, fx via sms eller e-mail. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage.

 

Videregivelse af personoplysninger

Eksempler på, hvem vi kan videregive dine oplysninger til:

 • Myndigheder
 • Selskaber inden for STENI AS
 • Leverandører
 • Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere

Videregivelse af sådanne oplysninger sker ikke, uden at der er indgået de nødvendige aftaler om tavshedspligt.

 

Sådan håndterer STENI AS dine personoplysninger over for tredjepart

 • I vores håndtering af kunderelationen videregiver vi kun oplysninger om dig i det omfang, det er nødvendigt. Eksempler på områder, hvor dette er nødvendigt: Identificering af dig
 • Opfyldelse af vores aftaler og forpligtelser

Oplysninger videreformidles af STENI AS med dit samtykke, eller hvis det er tilladt i henhold til loven, til eksterne samarbejdspartnere og andre virksomheder, som sælger produkter for os eller sammen med os. For at kunne levere varer og tjenester kan vi videreformidle oplysninger til andre servicefunktioner i og uden for STENI AS.

Vi har også aftaler med udvalgte leverandører, som varetager behandling af personoplysninger på vores vegne, fx leverandører af it-udvikling, drift og support.

Udlevering af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

 • Hvis vi overfører personoplysninger til lande uden for EØS-området, overholdes de vilkår, som EU-kommissionen har vedtaget, blandt andet at der skal foreligge et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i det pågældende land (i sådanne tilfældes anvendes EU's standardklausuler, som er godkendt af EU-kommissionen).

 

Beskyttelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger spiller en central rolle i vores virksomhed, og det skal ske på en tryg og sikker måde. Vi benytter tekniske og administrative rutiner og sikkerhedstiltag for at sikre og beskytte de oplysninger, som vi gemmer og behandler.

 

Persondatarettigheder

Du kan når som helst bede om at:

 • - få indblik i dine personoplysninger, medmindre lovgivning eller andre forhold dikterer andet.
 • - få rettet forkerte eller manglende oplysninger, såfremt der ikke foreligger lovgivningsmæssige begrænsninger o.l.
 • - få slettet dine personoplysninger, fx hvis du trækker dit samtykke tilbage, eller hvis du af en anden legitim grund ikke længere ønsker at tillade, at vi behandler dine personoplysninger.
 • - få udleveret dine personlige oplysninger i et format, som kan aflæses maskinelt, dvs. retten til dataportabilitet. Oplysningerne kan også overføres til en anden behandlingsansvarlig. Eksempler på behandlingsansvarlige kan være en anden virksomhed, som kunden ønsker at give adgang til oplysningerne.

 

Lagring af personoplysninger

Vi beholder dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for at opfylde de formål, som oplysningerne blev indsamlet til, eller for at kunne opfylde vores aftaler med dig, eller så længe som det er påkrævet i henhold til love og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:

 • Bogføringsloven 10 år
 • Betalingstjenester 5 år
 • STENI 40 års funktionsgaranti

 

Ændring af persondataerklæring og cookiepolitik

Denne persondataerklæring vil fra tid til anden blive ændret. Vi vil aldrig indskrænke dine rettigheder i henhold til den gældende persondatalovgivning. Hvis der kommer væsentlige ændringer, giver vi dig klar besked om dette, såfremt vi har pligt til det i henhold til den gældende lovgivning.

 

Kontaktpunkt i forhold til denne erklæring og persondata generelt

Spørgsmål vedrørende personoplysningssikkerhed kan stilles til STENI AS. Du kan kontakte via e-mail: gdpr@steni.no

Du kan også kontakte datatilsynsmyndighederne, hvis du vil gøre indsigelser eller klage over vores håndtering af dine personoplysninger.