Minimal påvirkning – selvfølgelig!

Miljøet
STENI minimerer sine produkters og processers negative indvirkning på miljøet – lokalt og globalt. Vi har særligt fokus på løbende at forbedre vores CO2-fodaftryk, og vores produkter er og skal forblive blandt de bedste på markedet inden for dette område.

FAKTA

  • Lav global miljøindvirkning
  • Ingen miljøskadelige stoffer
  • Lang levetid
  • Bedst miljøklassificering
  • System til affaldshåndtering
  • Miljøvenlig pakning til byggepladser

Lav global miljøindvirkning
Produkter fra STENI har en lav CO2-belastning på miljøet. STENIs produkter udleder 14-17 kg CO2/m2. Der er blevet udført en livscyklusanalyse og en miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) af STENIs facadeplader i henhold til ISO 14025/ISO 21930. Beregningen er udført og tredjepartsverificeret af SINTEF. EPD-dokumenterne er godkendt af EPD-Norge og Institutt Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Ingen miljøskadelige stoffer
EU: Ingen produkter fra STENI AS indeholder stoffer, der er opført på REACH-listen.

Norden: Ingen produkter fra STENI indeholder stoffer, der er opført på REACH-listen, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus' prioriteringsliste eller Svanens bilag 6.

Lang levetid
En lang levetid og et lavt ressourceforbrug til vedligeholdelse i levetiden er miljøvenligt. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) er et godt udtryk for produktets ressourceforbrug over tid. Produkter fra STENI har en lav LCC.

Materialernes levetid bliver mere og mere vigtig​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Miljøklassificeringer

  • EPD-dokumenter (EPD-Norge, Institutt Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Affaldshåndtering
STENI kildesorterer alt affald internt i henhold til Grønt Ansvar sammen med genbrugsvirksomheden Veolia Miljø. Grønt Ansvar er et komplet system til dokumenteret og systematiseret affaldshåndtering.

Facadeplader fra STENI pakkes ved hjælp af træ, papir og genbrugsvenlig plast. Emballagen passer ind i en tredelt kildesortering på byggepladsen. Afkappet materiale/restplader kan indleveres som restaffald på almindelige genbrugsstationer.