Facade med fokus på miljø og bæredygtighed

Miljøet
I Steni arbejder vi for at minimere vore produkter og processers negative miljøpåvirkning – lokalt og globalt. Vi har særlig fokus på kontinuerlig forbedring af karbonaftrykket, og vore produkter er – og skal forblive – i det ledende lag. Minimal miljøpåvirkning – selvfølgelig!

FAKTA

  • Lav global miljøindvirkning
  • Ingen miljøskadelige stoffer
  • Lang levetid
  • Bedst miljøklassificering
  • System til affaldshåndtering
  • Miljøvenlig pakning til byggepladser

Lav global miljøindvirkning
Produkter fra STENI har en lav CO2-belastning på miljøet. STENIs produkter udleder 14-17 kg CO2/m2. Der er blevet udført en livscyklusanalyse og en miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) af STENIs facadeplader i henhold til ISO 14025/ISO 21930. Beregningen er udført og tredjepartsverificeret af SINTEF. EPD-dokumenterne er godkendt af EPD-Norge og Institutt Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Ingen miljøskadelige stoffer
EU: Ingen produkter fra STENI AS indeholder stoffer, der er opført på REACH-listen.

Norden: Ingen produkter fra STENI indeholder stoffer, der er opført på REACH-listen, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus' prioriteringsliste eller Svanens bilag 6.

Lang levetid
En lang levetid og et lavt ressourceforbrug til vedligeholdelse i levetiden er miljøvenligt. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) er et godt udtryk for produktets ressourceforbrug over tid. Produkter fra STENI har en lav LCC.

Materialernes levetid bliver mere og mere vigtig​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Miljøklassificeringer

  • EPD-dokumenter (EPD-Norge, Institutt Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Affaldshåndtering
STENI kildesorterer alt affald internt i henhold til Grønt Ansvar sammen med genbrugsvirksomheden Veolia Miljø. Grønt Ansvar er et komplet system til dokumenteret og systematiseret affaldshåndtering.

Facadeplader fra STENI pakkes ved hjælp af træ, papir og genbrugsvenlig plast. Emballagen passer ind i en tredelt kildesortering på byggepladsen. Afkappet materiale/restplader kan indleveres som restaffald på almindelige genbrugsstationer.

Steni følger FNs bæredygtighedsmål

Vi i Steni ønsker at bidrage positivt ved at minimere vores negative påvirkning på miljøet. Vi følger FNs bæredygtighedsmål og prioriterer specielt 8 af dem.

3  - Godt helbred og livskvalitet

5 - Ligestilling mellem kønnene

7 - Ren energi til alle

8 - Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

9 - Industri, innovation og infrastruktur

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

13 - Stoppe klimaændringerne

16 - Fred, retfærdighed, anti-korruption og velfungerende institutioner

Læs mere om disse og andre bæredygtighedsmål på FNs egne sider

Steni prioriterer disse områder af FNs bæredygtighedsmål.