Facade med fokus på miljø og bæredygtighed

Miljøet
I Steni arbejder vi for at minimere vore produkter og processers negative miljøpåvirkning – lokalt og globalt. Vi har særlig fokus på kontinuerlig forbedring af karbonaftrykket, og vore produkter er – og skal forblive – i det ledende lag. Minimal miljøpåvirkning – selvfølgelig!

FAKTA

  • Lav global miljøindvirkning
  • Ingen miljøskadelige stoffer
  • Lang levetid Bedst miljøklassificering
  • System til affaldshåndtering
  • Miljøvenlig pakning til byggepladser

Lav global miljøindvirkning
Produkter fra STENI har en lav CO2-belastning på miljøet. STENIs produkter udleder 14-17 kg CO2/m2. Der er blevet udført en livscyklusanalyse og en miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) af STENIs facadeplader i henhold til ISO 14025/ISO 21930. Beregningen er udført og tredjepartsverificeret af EPD-generator fra LCA.no. EPD-dokumenterne er godkendt af EPD-Norge.

Ingen miljøskadelige stoffer
EU: Ingen produkter fra STENI AS indeholder stoffer, der er opført på REACH-listen.

Norden: Ingen produkter fra STENI indeholder stoffer, der er opført på REACH-listen, Norsk Prioriteringsliste, Sunda Hus' prioriteringsliste eller Svanens bilag 6.

Lang levetid
En lang levetid og et lavt ressourceforbrug til vedligeholdelse i levetiden er miljøvenligt. "Life Cost Calculation" (LCC) (NS 3454:2013) er et godt udtryk for produktets ressourceforbrug over tid. Produkter fra STENI har en lav LCC.

Materialernes levetid bliver mere og mere vigtig​ Harald N. Røstvik, professor i arkitektur​

Steni Colour Reuse – Facadesystemet designet til genbrug

Genbrug af byggematerialer er dagens og fremtidens svar på flere globale miljøudfordringer. Steni Colour Reuse er et facadesystem designet til at bruge flere gange.

Vores facadeplader har en forventet levetid på over 100 år, dette gør dem i udgangspunkt til et godt valg med tanke på miljø og bæredygtighed. Nu har vi taget skridtet endnu længere ved at lancere Steni Colour Reuse, et sæt standardiserede facadeplader som sætter genbrug i system. Det er facadeplader som kan opdateres og genbruges efter de er udtjent i et byggeri. Dette er bæredygtighed i praksis.

Læs mere om Steni Colour Reuse her

Bæredygtige og robuste facader fra naturen

Steni Nature er bæredygtige, kortrejste facadeplader med overflader fra naturen. Disse har været i Stenis sortiment siden starten i 1965 og er, som alle Stenis facadeplader, utroligt holdbare. De er lavet til at tåle den hårde påvirkning natur og vejr har at byde på. 

Recirkuleret glas

De fleste af overfladerne på Steni Nature-pladerne er lavet med knust natursten, men nu har Steni taget skridtet endnu længere og lanceret facadeplader med recirkuleret glas. Ikke bare er det miljøvenlig genanvendelse, men det giver en flot, glitrende overflade ved reflekterende lys. 

 

Blandt udvalget af Steni Nature finder du facadeplader med overflade af recirkuleret glas.

Steni følger FNs bæredygtighedsmål

Steni prioriterer disse områder af FNs bæredygtighedsmål.

Vi i Steni ønsker at bidrage positivt ved at minimere vores negative påvirkning på miljøet. Vi følger FNs bæredygtighedsmål og prioriterer specielt 8 af dem.

3  - Godt helbred og livskvalitet

5 - Ligestilling mellem kønnene

7 - Ren energi til alle

8 - Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

9 - Industri, innovation og infrastruktur

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

13 - Stoppe klimaændringerne

16 - Fred, retfærdighed, anti-korruption og velfungerende institutioner

Læs mere om disse og andre bæredygtighedsmål på FNs egne sider

Miljøklassificeringer

  • EPD-dokumenter (EPD-Norge, Institutt Bauen und Umwelt e.V.) (EU)
  • ECO Product (Norge)
  • Sunda Hus (Sverige)
  • ECO Platform (EU)

Affaldshåndtering
Steni kildesorterer alt affald internt i henhold til Grønt Ansvar sammen med genbrugsvirksomheden Veolia Miljø. Grønt Ansvar er et komplet system til dokumenteret og systematiseret affaldshåndtering.

Facadeplader fra Steni pakkes ved hjælp af træ, papir og genbrugsvenlig plast. Emballagen passer ind i en tredelt kildesortering på byggepladsen. Afkappet materiale/restplader kan indleveres som restaffald på almindelige genbrugsstationer.