Boligforening lægger vægt på helheden og fleksible valgmuligheder

Da Boligforeningen DSI Olufsgård II i Kastrup stod for at vælge facadeplader til et renoveringsprojekt, skulle en række faktorer gå op i en helhed. Her skilte Steni sig afgørende ud i kraft af materialerne, robustheden og den lette konstruktion. Samtidig med stor slagfasthed og minimale vedligeholdelseskrav faldt pladerne i boligforeningens smag, ikke mindst på grund af mulighederne for farvevalg.

Det kan godt være, at Steni’s facadeplader er lidt dyrere end konkurrerende produkter på markedet. Men da boligforeningen stod over for en større renoveringsopgave i Olufsgård og skulle veje alternativerne op imod hinanden, faldt valget på Steni.

– Holdbarheden og den meget lette konstruktion gjorde indtryk på os hos Boligforeningen DSI Olufsgård II. steni-pladerne er nemme at vedligeholde, og kan holde til den form for hærværk og slid, som man må påregne i et boligbyggeri, og da Steni var ude hos os for at demonstrere, hvor let det er at fjerne graffiti, og hvor slagfaste pladerne er, virkede det ret overbevisende. Det virkede nemmere at slippe af med graffiti, end vi har set andre steder, udtaler DSI Olufsgårds ejendomsinspektør Kim Hansen.

Nem at arbejde med

– I forhold til konkurrerende produkter på markedet er Steni’s facadeplader nok lidt dyrere, men det hentes ind igen – ikke kun fordi man får en god løsning på lang sigt, men også fordi man henter lidt af prisen ind igen ved det, man sparer i montagen, fortsætter Kim Hansen. Det har betydning for håndværkerne, at pladerne er nemme at arbejde med på pladsen. De forborede og tilskårne plader og hele letheden i konstruktionen er en klar fordel. Det betyder væsentligt kortere montagetid på pladsen, når pladerne kan leveres forboret og skåret på færdige mål. Ole Dragør Larsen fra Casadana i Brøndby fortæller:

– Vi har haft et godt samarbejde med pladeleverandøren, hvor dialogen har været tæt gennem projektet. Prismæssigt ligger steni’s plader en smule over andre på markedet, men bl.a. graffiti-testen viser at det kan spares ind på længere sigt. Denne opgaves forløb og parløbet med Steni  har givet os lyst til at fortsætte samarbejdet, og vi starter allerede i januar vores næste projekt op i en naboejendom til Olufsgård. De havde fulgt processen og var blevet imponeret af, hvor effektivt processen skred frem, og hvor flot resultatet blev. De har valgt en lidt mindre facadeplade og en anden farve, efter rådgivning fra Steni og Casadana i fællesskab.

FAKTA

  • Bygherre: DSI Olufsgård II, Kastrup
  • Adresse: Alleen 109, 2770 Kastrup
  • Arkitekt: Arkitektgården Maribo/Vanløse
  • Ingeniør: Alfa Ingeniører A/S
  • Renoveret: 2012
  • Omfang: Ca. 1900 m2
  • Entreprenør: Casadana A/S

Forbliver pæne
Jesper Høegh fra Arkitektgården Maribo forklarer, at Steni kom ind i projektet som pladeleverandør dels pga. at rådgivningen fra en anden producent svigtede, dels pga. at omfattende regnearksopstillinger viste, at det på længere sigt ville være billigst med Steni-produktet.

– Vi kan ikke sætte en finger på Steni’s hjælp til projektering i denne sag. Alt vedr. formater og tidsplaner blev vendt, drejet og planlagt ved et rigtig godt møde på tegnestuen. Det var bygherren som suverænt traf det endelige valg, ud fra vores regneark indeholdende omkostninger, robusthed, levetid og garanti, samt ud fra materiale- og farveprøver.