Bygherre, stil større krav til dine rådgivere!

Der er ingen tvivl om, at man som bygherre har mange udfordringer, men helt grundlæggende kan de opsummeres i EN sætning: Får vi den rigtige kvalitet, til den rette tid og til den rette pris?

Den professionelle bygherre skal sammen med sine rådgivere være lige så skarp på processer, økonomi, byggeteknik, indkøb og styring af byggeri, som entreprenøren. Hvis ikke bygherren har det rette kendskab til alle faktorer i byggeprocessen, så rykkes forholdet mellem kvalitet og økonomi den forkerte vej.

Vælg det rigtige materiale første gang
Entreprenøren får sin merindtjening på opgaven uanset, om der bliver valgt et dyrere eller et billigere produkt i løbet af projektet. Som bygherre skal man derfor være opmærksom på, om det nye materiale forrykker forholdet mellem kvalitet og pris den forkerte vej.Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard fremsatte i efteråret 2013 et krav om, at der udføres beregninger på både anlægs- og driftsfasen af et hvert offentligt byggeri.

Formuleringen lyder: ”§ 3. Totaløkonomiske vurderinger skal i relevant omfang indgå i beslutningsprocesserne vedrørende det offentliges byggeri eller byggeri til brug for det offentlige.” For ethvert byggeri vil det være naturligt, at der bliver udført en beregning på anlægssum og udgifter til drift og vedligehold i bygningens forventede levetid eller som minimum 30 år. Undersøg derfor markedet og vælg derigtige materialer, konstruktioner og processer første gang. Det vil efter min mening bringe forholdet mellem kvalitet og pris i den rigtige retning.

FAKTA

  • ENTREPRISEFORMER
  • Offentlig Privat Partnering
  • Kvalitet: OK
  • Tid: OK
  • Pris: OK
  • Hoved- og fag-entreprise
  • Kvalitet: OK
  • Tid: -
  • Pris: -