En skole, som skiller sig ud fra mængden

Høng Skole er et kulturelt samlingspunkt i Kalundborg kommune. Arkitekturen signalerer leg, og målet har været at skabe en tydelig og moderne skole med mange udendørsarealer, så eleverne får lyst til at bevæge sig uden for klasselokalerne.

Høng Skole indeholder – ud over klasselokaler og speciallokaler til naturfag, madlavning, musik og håndarbejde – et åbent caféområde, et pædagogisk udviklingscenter, center til specialundervisning, skolens administration samt opholds- og arbejdslokaler til personalet.

Farvevalget er helt essentielt for projektet, og Steni Colour havde de klare farver, som vi ledte efter. Her kunne ingen anden producent være med​ Ann-Helene Kappel Nilsson, HoU + Partnere Arkitekter​

Farver sikrer rumlig orientering

På Høng Skole har Hou + Partnere Arkitekter valgt forskellige farver til de forskellige dele af skolebygningen, så børnene kan orientere sig ved hjælp af farverne, samtidig med at de forskellige områder får en afgrænset identitet.

Ann-Helene Kappel Nilsson forklarer: – På skolen udnyttes farverne til at skabe sammenhæng mellem bygningens ydre og indre, så farverne på gulv og vægge skal ses i forhold til facaden. Her har Steni Colour givet os de muligheder, som vi ønskede.

Steni AS har ført en tæt dialog med bygherren omkring drift og vedligeholdelse. Arkitekt og projektansvarlig på Høng Skole, Ann-Helene Kappel Nilsson fra Hou + Partnere Arkitekter.

– Farvevalget er helt essentielt for projektet, og Steni Colour havde de klare farver, som vi ledte efter. Her kunne ingen anden producent være med. Vi havde en lang dialog med Steni for at finde de optimale farver, som både kunne leve op til vores ønsker, og som samtidig havde en lang farvegaranti. Denne grundighed har gjort, at vi i dag har en flot skolebygning, som alle parter er meget tilfredse med. – Vi har fået en skole, som kan tåle ydre belastninger i rigtig mange år fremover.

-Tåler tidens tand!  Jan Klausen er arkitekt i Kalundborg kommunes ejendomsafdeling og har fungeret som bygherrens repræsentant på Høng Skole. Han fortæller:

– Med Steni Colour facadeplader har vi valgt et produkt, som kan holde til de udfordringer, som skolebygninger udsættes for. Her vil facaden med 100 % sikkerhed få en hårdhændet behandling. Tilsmudsning og graffiti er ikke noget sjældent syn på skolebygninger. Vi har derfor tænkt langsigtet i vores valg af facade, så vi kan minimere udgifterne til drift og vedligeholdelse lige fra starten.

Mooncartesten er en test, der kan benyttes til at teste holdbarheden af facadebeklædning på skoler, daginstitutioner og idrætsanlæg.

Læs mere på Wikipedia.