Steni på facaden på forskningsstation i det nordligste Grønland

924 km syd for Nordpolen - helt bestemt 81°36' Nord 16°40' Vest i det nordligste Grønland- er der bygget en forskningsstation, Villum Research Station. Det barske og kolde klima på de breddegrader har stillet særlige krav til byggematerialerne. Der lægges netop nu sidste hånd på indretningen af forskningsstationen, som allerede er i brug. Forskningsstationen er base for forskere, der skal undersøge og få mere viden om forurening og klimaforandringer.

Oprindeligt lå der en hytte i nordligste Grønland, som fungerede som forskningsstation, Station Nord. Hytten havde plads til tre til fire forskere ad gangen, men da efterspørgslen på forskningstid i det nordligste Grønland blev stor, var det nødvendigt at udvide forskningsstationen. I dag hedder forskningsstationen Villum Research Station og kan huse op til 10 forskere på samme tid. Det fortæller Henrik Skov fra Institut for miljøvidenskab og Arctic Research Center på Aarhus Universitet til fagbladet Ingeniøren.

I det nordligste Grønland kan der kun bygges om sommeren, altså seks uger om året, fordi permafrosten på det tidspunkt er smeltet. Derfor var tømrer- og snedkervirksomheden Venslev, som varetog byggeriet, under et vist tidspres i byggeperioden.

”Sneen var dårligt nok smeltet væk, inden arbejdet gik i gang og fem gange undervejs, var der snevejr, hvor vi var nødt til at stoppe og gå indenfor. Sidst i montageperioden vendte sneen tilbage for at blive, men vi nåede at gøre byggeriet færdigt udvendigt den sommer”.​ Tømremester ved Venslev, Axel Anderssen​

Venslev er specialister i arktisk byggeri og har udført byggeri i Grønlands Nationalpark i den nordøstlige del af Grønland de sidste 20 somre. Derfor ved virksomheden, at det nordlige Grønlands hårde klima og barske vejrforhold med mange graders frost og snestorme sætter særlige krav til byggematerialernes holdbarhed, når man bygger i det område.   

Venslev har anvendt Stenis facadeplader i polarklimaet i det nordligste Grønland helt tilbage fra 1996. Alle facadepladerne fremstår stadig nye på trods af, at de har stået 20 år i det baske klima. Det skyldes pladens robusthed, der er særligt velegnet til det hårde vejr.

”I alle de byggeprojekter, hvor vi beklæder bygningen udvendigt, bruger vi Steni-plader for at beskytte bygningen og sikre, at der ikke er noget vedligeholdelse. Vi bygger på en måde, der gør, at hvis vejrforholdene ændrer sig, og vi bliver forsinkede, kan vi godt vente til næste sommer med at montere facadepladerne som en ekstra beskyttelse af bygningen,” forklarer Axel Nielsen. 

Steni leverede 520 kvadratmeter mørkeblå facadeplader og 75 kvadratmeter hvide facadeplader, som blev monteret på Villum Research Stations nye facade. Facadepladerne blev fragtet til forskningsstationen med de øvrige 250 tons byggemateriale med båd fra Hundested på Sjælland til den norske ø Svalbard. Herfra blev byggematerialerne fløjet videre til forskningsstationen, da man ikke kan sejle dertil.

I øjeblikket lægges der sidste hånd på indretningen af Villum Research Station, men bygningen er allerede taget i brug af forskere.