Fra forfald til trivsel

På Skullerud i Oslo har Boligbygg opgraderet et nedslidt boligkompleks til hyggelige lejligheder med lyse og grønne udendørsområder.

– De 110 lejligheder på Johan Scharffenbergsvei 105 på Skullerud var præget af kraftigt forfald og hærværk, og udendørsområderne var alt andet end hyggelige, fortæller Boligbyggs arkitekt og projektmedarbejder Håkon Garnes.

Renovering

Efter en grundig tilstandsvurdering var alternativerne enten nedrivning eller en gennemgribende renovering. Man valgte sidstnævnte, og projektet blev delt op i faserne vådrums-, facade- og udendørsprojekt. Jan Erik Blomberg blev projektleder for Boligbygg og havde ansvaret for renoveringen af kommunens boliger på Skullerud ved Oslo.

Steni blev inviteret til at deltage i facadeprojektet. Repræsentanter fra arkitektkontoret Tegn 3, Boligbygg og Stenis udviklingsafdeling arbejdede tæt sammen for at finde det bedst egnede produkt til facaderne.

Det her er et område, der bliver udsat for kraftig slitage, og vi ønskede derfor facadebeklædning og ikke puds.​ Jan Erik Blomberg, Boligbygg​

Der er blevet leveret 2.200 m2 Steni Colour til fornyelsen af Johan Scharffenbergsvei 105.

Miljøfokus

–  For at skabe en tiltalende facade fokuserede vi på lyssætning, rekreationsområder, indgangspartier og farver. Vi fjernede slidte terrasser og udbyggede indgangspartierne. De asfalterede områder blev udskiftet med boldbaner og amfiteatre, hvor områdets brugere kan mødes.

Bydelen ydede et økonomisk bidrag til en ny boldbane til de aktive i boligforeningen.

Trivsel

Plads til alle! Æstetik og miljø blev førende for fornyelsen.

Boligerne på Skullerud huser mennesker, som har lidt flere udfordringer i livet end de fleste. Her skal flygtningefamilier føle sig godt taget imod, og stofmisbrugere skal have et trygt sted, hvor de kan være sig selv. Undersøgelser har vist, at omgivelserne påvirker folks adfærd og trivsel.

Det er utroligt tilfredsstillende at se, at vores produkter kan være med til at skabe trivsel og gode boligforhold.​ Thomas Magnussen, STENI​

– Jeg sætter meget stor pris på at arbejde med projekter som dette, siger Thomas Magnussen, som er ansvarlig for Stenis deltagelse i projektet på Johan Scharffenbergsvei 105.

- Vi tror på, at beboerne udviser større respekt for omgivelserne, og at boligstandarden kan opretholdes.

FAKTA

  • Johan Scharffenbergsvei 105:
  • 2.200 m2 Steni Colour
  • SN 8003 og SN 8006 i mat, halvmat og højglans.
  • SN 9200 i halvmat.
  • 20 m2 Steni Vision motiv:
  • Vejnavn og husnummer

Området har været præget af ekstra "hårdhændet" slitage, og enkel vedligeholdelse var derfor afgørende for valget af facadebeklædning.

Der er anvendt Steni Vision til informationsflader, som viser vejnavn og husnummer.