Kommunens visionære satsning

Nogle gange kan det betale sig at se ud over sine prædefinerede rammer, og ved renoveringen af Baggesenskolen har man valgt at tænke længere ud i fremtiden og have fokus på drift og energi.

Slagelse Kommune er ved at lægge sidste hånd på renoveringen af Baggesenskolen. I sit oprindelige udspil efterspurgte kommunen udelukkende en løsning på overophedning i de soleksponerede klasseværelser. Men Bjerg Arkitekturs totaløkonomiske analyse var belæg nok for at satse på en komplet renovering af skolens ventilationssystem, facader og tag.– Slagelse Kommune har udvist en forbilledlig forståelse for, at hvis man går ambitiøst til værks og vælger de mest kvalitative energi- og materialemæssige løsninger, kan man opnå en række totaløkonomiske gevinster på længere sigt.

Kommunen kunne gennem vores screening og oplæg se, at de ekstra penge, der skulle lægges på bordet nu og her, hurtigt ville blive tjent ind gennem besparelser på drift og energi, pointerer rådgivende arkitekt Lars Køhler fra Bjerg Arkitektur. Det betyder, at skolens facader, som oprindeligt skulle renoveres med fibercement, i sidste ende blev beklædt med Steni Colour facadeplader, som takket være deres robusthed og lange levetid netop kan medføre besparelser på længere sigt.

FAKTA

  • Bygherre: Slagelse Kommune
  • Arkitekt: Bjerg Arkitektur
  • Byggerådgiver: Wissenberg
  • Entreprenør: CC Brun
  • Adresse: Birchnersgade 1, 4220 Korsør
  • Byggeperiode: 2013 - 2014
  • Facade: Steni Colour i 2 specialfarver i mat og højglans

Designmæssige fordele
– Arkitekterne på projektet er gået efter et stærkt varieret facademønster med mange forskellige størrelser og dimensioner. Ved at vælge Steni som leverandør af facadeplader har det været muligt at få 80 % af pladerne leveret i præcise mål, hvormed vi har sparet diverse manuelle tilskæringer og boringer væk og dermed nedbragt arbejdstiden på byggepladsen. Dette har medført hurtigere montage og øjeblikkelige besparelser, understreger projektleder Fleming Christensen fra CC Brun Enterprise A/S.

Rent arkitektonisk har målet været at skabe en skole, der spreder glæde, og som giver enhver lyst til at træde indenfor. Derfor har man satset på en facade af friske gule og orange nuancer, sat sammen i et dynamisk tetris-inspireret mønster.

– Vores tilgang til facadeudtrykket har frem for alt været legende og drevet af et ønske om at kommunikere med skolens børn og med institutionens eksisterende røde murstensbygninger. Det er naturligvis sin sag at farvelægge en hel facade i så kraftfulde rødlige farver, som dem, vi har valgt, men facadepladernes særlige struktur, komposition og spil mellem glans og mathed gør, at den visuelle påvirkning af børn og voksne bliver positiv og behagelig i stedet for overvældende, forklarer Lars Køhler. Han vurderer, at de særlige farver og spillet mellem glans og mathed takket være pladernes holdbarhed kan bevares mange år frem, hvilket har været essentielt for bygherrerådgiver Michael Käszner. 

På en skole bliver der spillet bold op ad muren og leget tæt ved bygningen. Dette stiller krav til facadens robusthed, hvilket er en af grundene til, at vores valg faldt på plader fra Steni.​ Michael Käszner, Slagelse Kommune:​

Mooncartesten kan benyttes til at teste holdbarheden af facadebeklædning på skoler, daginstitutioner og idrætsanlæg.

Læs mere på Wikipedia.