Langsigtet tænkning i Præstø

Lang levetid og lave driftsomkostninger var nogle af de faktorer, der gjorde, at valget faldt på Steni til at levere facadeplader til det nyindviede Multicenter Præstø.

Vordingborg Kommune er netop blevet beriget med et nyt multicenter, der samler en række funktioner under et og samme tag. Det 5.800 m² store center rummer først og fremmest 40 plejeboliger organiseret omkring et dynamisk og samlende hjerte, det såkaldte hjerterum, hvor fælleslivet udfolder sig. Dertil skal lægges personalearealer, et sundhedscenter samt idrætsfaciliteter, hvor beboerne kan deltage i forskellige motionstilbud. Alt dette og meget mere er, hvad man finder i den tovingede bygning, der er beklædt fra ende til anden med facadeplader fra Steni.

Et dynamisk facadeudtryk
Plejecentrets bærende konstruktion er udført i beton, mens sundhedscentret, multihallen og hjerterummet er opført i limtræ. Alle lette facadeelementer er beklædt med facadeplader fra Steni i fire forskellige grå nuancer, som changerer i et grafisk farvespil og skaber fin balance mellem bygningens mørke tagflade og det lyse omkringliggende landskab. Det asymmetriske farvemønster skaber en bølgende bevægelse, som strækker sig hele vejen rundt om den 455 meter lange facade.

– Vi har valgt ikke at bemale pladernes kanter, men lade dem fremstå hvide. Det har nemlig givet os mulighed for at løfte facadeudtrykket og få huset til at fremstå skarpere på tæt hold, fortæller Mads Thorup fra arkitektfirmaet Force4 Architects, der sammen med Cubo Arkitekter har leveret tegninger til byggeriet.

Et byggeri med lang levetid

Multicenter Præstø er et helt igennem bæredygtigt byggeri. Derfor har det været  af stor betydning, at alle facadeplader er kemisk neutrale og fremstillet i kompositmateriale, samt at de er UV-bestandige og smudsafvisende, hvilket betyder mindrevedligeholdelse.

– Det faktum, at vi her har at gøre med et naturligt materiale, som holder sin oprindelige glans og udstråling i mange år uden brug af skrappe rengøringskemikalier, giver naturligvis points på miljøfronten, pointerer Mads Thorup. Men den helt afgørende faktor for, at valget er faldet på Steni til at levere facadeplader, er de økonomiske gevinster, der er forbundet med produkternes lange garantiperiode.

Dertil skal lægges det faktum, at når pladerne leveres i nøjagtige mål til byggepladsen, kan de monteres direkte på byggeriet. Dette har naturligvis gjort voresarbejde betydeligt lettere,​ Jan Johansen, CG Jensen​

– Pris er og bliver et vigtigt parameter i det fleste byggeprojekter i dag. Derfor har det været vigtigt for os at finde en løsning, som holder i årevis, og som kan betale sig i det lange løb. Det er tilfældet med Stenis facadeplader, der takket være deres høje kvalitet giver betydelige besparelser fremadrettet, siger Mads Thorup. Blandt andet har man ønsket at skabe en facade, der uden yderligere foranstaltninger kan modstå graffiti, hærværk og påkørselsskader, hvilket er lykkes med dehårdføre facadeplader fra Steni.

Facadeplader i nøjagtige mål
Men også på kortere sigt har der været økonomiske fordele at hente i Stenis facadeplader. Alle rette plader er nemlig leveret forboret og forskåret til byggepladsen, hvilket har gjort det muligt at spare adskillige kvadratmeter væk i spild og dermed sænke prisen på de indkøbte materialer. Hos CG Jensen er man tilfreds med resultatet, som modsvarer de oprindelige ønsker.