Nytænk byrum og skab forandring

Hvordan udvikler vi gamle industriområder til attraktive, moderne bydele med masser af liv, kultur, familier, unge og virksomheder? Hvordan kan vi bruge arkitektur og design til at fremme en ønsket adfærd?

Det var nogle af spørgsmålene på et gå-hjem-møde den 16. juni 2015 arrangeret af Steni, V2C og Musicon, hvor oplægsholdere med forskellig baggrund var inviteret for at komme med faglige og inspirerende indspark til deltagerne. 

Arrangementet blev afholdt i Eventrummet i den nye, kreative og kulturelle Roskilde-bydel, Musicon, og der var fuldt hus. Musicon vokser ud af en gammel betonfabrik til en musisk og kreativ bydel, som skal være med til at markere Roskilde som en kulturel by båret af bl.a. kreativitet og events.

Projektleder ved Musicons sekretariat, Andreas Høegh, fortalte om, hvordan man bevidst har fravalgt en masterplan for udviklingen af Musicon. I stedet udvikles projekter undervejs i processen med forskellige lokale aktører, som er med til at bestemme Musicons udvikling med udgangspunkt i den politisk vedtagne strategi for Musicon. Det er netop denne byudviklingsmetode, som er speciel for Musicon.

Musicon skal være en bydel, som både rummer kulturelle erhverv, events, ungdomsboliger, familieboliger, butikker, caféer, kulturinstitutioner m.m., og udviklingen er godt i gang. Siden 2008 har 27 private virksomheder etableret sig i Musicon, der er bygget ungdomsboliger, der afholdes ca. 90 åbne arrangementer om året, der er bygget en skatepark og meget mere. Bl.a. Skateparken, som også fungerer som regnvandsanlæg, fik gæsterne at se, da Andreas Høegh viste rundt i bydelen og forklarede om færdige, igangværende og kommende byggeprojekter, heriblandt Danmarks Rockmuseum.

Se Andreas Høeghs præsentation

Derefter tog nudging-ekspert, Sille Krukow, over og fortalte om sit arbejde med at påvirke adfærd i forskellige offentlige rum. Overordnet handler nudging om at give mennesker et lille puf i forhold til en bestemt adfærd - især gennem visuelle anvisninger Menneskelig adfærd påvirkes af de spor og vejledninger, man ser, når man træder ind i et rum. Det kan være fodspor hen til skraldespanden, graffiti på væggene eller et exitskilt, som viser vejen til udgangen. Sille Krukow pointerede, at det er vigtigt, at der indtænkes spor og vejledning i arkitekturen, så man nemt kan afkode, hvilken adfærd der er normal i rummet.

Se Sille Krukows præsentation

Dagen blev afsluttet med netværk og forfriskninger.