Spændende makkerpar ser dagens lys

Kontrasten mellem de iøjnefaldende facadetegl og de diskrete facadeelementer på boligbyggeriet Sydbyen i Slagelse skaber en dynamisk helhed samtidig med, at de to vidt forskellige materialer matcher hinanden i forhold til levetid.

Sydbyen består samlet af 460 lejemål, der er fordelt mellem Slagelse Boligselskab og FOB. Afdelingerne er fra 1967, og de er over en flerårig periode blevet moderniseret og renoveret for ca. 450 mio. kr. Steni har leveret mere end 4.000 m² glasfiberarmerede polymerkomposit facadeelementer til byggeriet, som med deres diskrete design er med til at fremhæve de bemærkelsesværdige Kolumba skærmtegl fra Petersen Tegl. Arkitekt Karsten Nagel fra Mangor og Nagel udtaler:

- Det er vigtigt at være sig bevidst om de enkelte materialers rolle på det enkelte projekt, og her bidrager de afdæmpede facadeelementer fra Steni til at skabe en markant, kontrastfuld helhed. Projektets absolutte force er teglets levende udtryk og materialitet, og sådan er det i mange sammenhænge: En stjerne har brug for en baggrund for at kunne funkle.

FAKTA

  • Bygherre: Fællesorganisationens Boligforening (FOB) & Slagelse Boligselskab
  • Byggeperiode: December 2012 til februar 2016
  • Bygherrerådgiver: Kuben Management /ARKIPLUS A/S
  • Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitektfirma
  • Ingeniør: MOE A/S
  • Landskab: Mangor & Nagel Arkitektfirma og PLAN + LANDSKAB
  • Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
  • Facade: Steni facadeelementer
  • Adresse: Ærøvej 2-108, 4200 Slagelse

”De æstetiske parametre fylder mere i dag”

Karsten Nagel har haft sin gang i den danske byggebranche over en årrække – han har således kunnet følge Stenis udvikling gennem årene, og han mener, at arkitekter i dag er bedre til at udnytte facadepladernes force:

- Der var en periode, hvor der var fuld knald på bygningers udtryk – en form for misforstået postmodernisme, hvor man valgte at anvende Stenis plader som en farverig ornamentering. Der var eksempelvis renoveringer i de tidligere 90’ere, hvor pladerne blev sat op ret ukritisk, og der fylder de æstetiske parametre mere i dag. Steni har et bedre produkt, og de kan meget mere nu, samtidig med at vi som arkitekter også har lært at bruge pladerne meget bedre, hvilket et projekt som Sydbyen er et godt eksempel på.

Åbenhed og liv

Sydbyens markante murede gavle har gjort, at området før i tiden blev oplevet meget lukket, og derfor har man etableret glaskarnapper på gavle mod de overordne­de friarealer for at skabe åbenhed og udkig fra boligerne. Også udearealerne har fået et enormt løft af etableringen af en stor, grøn kile med et nyt aktivitetshus, hvilket indbyder til ophold og aktiviteter. Karsten Nagel fortæller i den forbindelse:

- I Mangor & Nagel arbejder vi meget med helhedsplaner, og Sydbyen er sammen med Brunevang i Rødovre vores to største boligprojekter nogensinde. På begge sager har vi haft gode forløb med stor respekt for beboerne, som skal kunne fortsætte en hverdag, mens renoveringerne står på. Det er en stor byggeplads, som folk skal bo op ad i mange år, og det har vi stor forståelse for. I Mangor & Nagel ligger det dybt i vores kultur at sørge for beboernes trivsel – både undervejs i processen og i de kommende mange år.

Se video om Steni Elementer