Kære bygherre – har du husket at stille krav til facaden?

Facaden skal kunne holde til, hvad den vil blive udsat for. Fremgår krav til facaden ikke af udbudsmaterialet, bliver byggeriet ofte langt dyrere at gennemføre og vedligeholde.

En facade er en af bygningens vitale dele. Det er facaden, der pakker bygningen ind og beskytter den. Det er facaden, der spiller en afgørende rolle i bygningens udtryk. Derfor skal bygherre og bygherres rådgiver fra projektets start stille krav til facadebeklædningens holdbarhed ved både nybyggeri og renovering og sørge for, at disse krav fremgår klart og tydeligt af udbudsmaterialet. 

Analyse identificerer krav til facadebeklædningen
I byggeriets programfase er det vigtigt at lave en grundig analyse, som bruges til at finde ud hvilke krav, der skal være til facadens holdbarhed.

Ligger bygningen i et område med meget hærværk? Bliver de omkringliggende bygninger udsat for graffiti? Vil facaden blive udsat for hård påvirkning såsom spark eller påkørsel af affaldscontainere, cykler eller mooncars? Ligger bygningen i et område, hvor den er meget udsat for vejr og vind og evt. saltvand ved havet?

Det er blot nogle af de spørgsmål, bygherre bør stille sig selv i programfasen. Ligger bygningen fx i et område, hvor graffitimalere jævnligt er på spil, er det væsentligt, at det fremgår af udbudsmaterialet, at facadebeklædningen nemt skal kunne rengøres for graffiti. Det er vigtigt, at dette skal være dokumenteret, da lidt graffiti på facaden, hurtigt avler mere graffiti.  

Hvis kravene til facadens holdbarhed ikke er afdækket i udbudsmaterialet, vil entreprenørerne, som afgiver tilbud, ofte give et tilbud, som er baseret på den billigste facadeløsning, fordi de i høj grad konkurrerer på prisen. Som bygherre risikerer du, at den facadebeklædning, som entreprenørens tilbud omfatter, faktisk ikke kan holde til den belastning, som facaden vil blive udsat for gennem tiden. Og i sådanne tilfælde kan vedligeholdelse af facaden ende med at blive en dyr affære inden for en kort årrække.

Præcise krav kan sikre mindre vedligeholdelse af facaden
Og hvorfor opfordrer jeg til at lave en grundig analyse i programfasen og til at stille præcise krav allerede i udbudsmaterialet? Det skyldes, at vi ofte møder bygherrer, som ender med at betale overpris for facadematerialer, fordi de skifter materialer, efter entreprenøren er valgt. Og så bliver prisen for udførelsen af byggeriet højere, end hvis der var projekteret med det rigtige facadeprodukt fra starten.

En grundig analyse og krav i udbudsmaterialet sikrer ikke kun prisen på facaden. Det sikrer også, at vedligeholdelsesudgifter til facaden ikke løber løbsk.

Lav en grundig analyse og brug den til at stille krav til entreprenøren om facadebeklædningens garanti, robusthed, rengøring af graffiti og om, at facadebeklædningen ikke kan frostspringe.​

Claus Bøgeskov, direktør i Steni Danmark A/S

Stil krav til garantien på facadebeklædningen
Vi er flere byggematerialeproducenter, der tilbyder lange garantier. I mine øjne er det ikke nok at stille krav om fx mindst 25 års garanti på facadeklædningen. Her er det vigtigt, at du i udbudsmaterialet stiller krav om, hvad den garanti skal dække over. Vi anbefaler fx, at bygherre stiller krav om, at ridser i facadeklædningen ikke påvirker garantien, da ridser ofte vil være uundgåelige.

Så kære bygherre! Min opfordring til dig er: Lav en grundig analyse og brug den til at stille krav til entreprenøren om facadebeklædningens garanti, robusthed, rengøring af graffiti og om, at facadebeklædningen ikke kan frostsprænge. Disse krav er afgørende for, hvor dyr bygningen bliver at opføre, og hvor dyr den bliver at vedligeholde.

Claus Bøgeskov
Direktør i Steni Danmark