Tagplader med visuel og funktionel styrke

Da det ambitiøse nybyggeri ”Livsrum”, skulle realiseres, medførte de arkitektoniske visioner og idéer en række særlige krav til materialer og teknik. Om kort tid slås dørene op til den smukke og indbydende, nye kræftrådgivning i Næstved, som med sit lyse, hjemlige og samtidig stramt geometriske udtryk vil danne en helhedsorienteret ramme om brugerne.

Vinderen af totalentreprisekonkurrencen blev entreprenørfirmaet Hoffmann A/S i samarbejde med arkitektfirmaet EFFEKT, og ingeniørfirmaet Lyngkilde. Det drejede sig om at tegne og bygge den nye kræftrådgivning, et indbydende og funktionelt livsrum for kræftramte i Sydøstdanmark. Visuelt karakteriseres bygningsanlægget ved sin ’nedskalering’ til mindre, sammenhængende huse – markeret via saddeltage med skarpe hjørner.

Dette arkitektoniske udtryk fungerer overbevisende og giver rumlig oplevelse og klarhed såvel set udefra som indefra, men de kreative idéer kom funktionelt til at stille udfordringer, der skulle løses materiale- og håndværksmæssigt.

Krævende tagflade

EFFEKT havde oprindeligt valgt den samme leverandør på tagplader, som også stod for leverancen af facadeplader. Men da producenten ikke kunne yde garanti på produktet som tagmateriale, var arkitekten nødsaget til at søge efter et alternativ.

FAKTA

Byggeri : Kræftrådgivning i Næstved Adresse : Ringstedgade 71-73, 4700 Næstved Bygherre : Kræftens Bekæmpelse Arkitekt : EFFEKT Ingeniør : Lyngkilde A/S Entreprenør : Hoffmann A/S Kontraktform: Totalentreprise Byggesum : 14.5 mio kr

Langsigtet løsning på taget

– Det var vigtigt for os at opnå et enkelt udtryk i bygningsvolumenet, samt at bibeholde den tilsigtede sammenhæng mellem tag og facade – på trods af materialeskiftet. Vi undersøgte en lang række produkter, men som resultat af vores æstetiske og tekniske overvejelser faldt valget på Steni som tagpladeleverandør. At Hoffmann fra tidligere byggerier havde gode erfaringer med materialet, spillede selvfølgelig en rolle, fortæller arkitekt Mikkel Bøgh fra EFFEKT.

– På trods af et væsentligt højere prisniveau gav Steni’s plader os mulighed for at realisere de skarpe og præcise hjørne- og kantdetaljer på tag og facade, som er med til at skabe et meget elegant, monolitisk udtryk i den færdige bygning. Et resultat af mange timers udvikling i tæt samarbejde med Hoffmann, med bl.a. 1:1 modelstudier af detaljer. – Vi bestræber os som arkitekter altid på at undersøge, udvikle og forbedre vores brug af materialer, når vi tegner facade- og tagløsninger til nye byggerier.

– Byggeriet fremstår i sin helhed utrolig flot og unikt. Jeg tror ikke man kan finde 5 andre projekter af denne karakter i Danmark, men kommer der flere, vil vi gerne bruge Steni’s plader som tagløsning igen – hvis bygherren er villig til at betale. Jeg kan ikke komme i tanker om andre ulemper end prisen. Det har været en udfordring at finde en økonomisk fornuftig løsning på tag- og facadepladerne, og det er ikke nemt at finde en plade, som producenten tør anbefale til tagdækning. Steni-pladernes velegnethed og leverandørens gode service, samt ikke mindst garantien på produktet som langsigtet løsning blev afgørende, fortæller teknisk chef Thomas Larsen fra Hoffmann A/S.