Usynlige solceller på taget

Da bygherre skulle have nyt tag på deres parcelhus, faldt valget på et tag, hvor solceller og tagplader er integreret i tagkonstruktionen.

Ved første øjekast ligner taget på bygherren's hus et ganske almindeligt sort tag. Men taget producerer strøm til huset via solceller, der er integreret med tagpladerne.

Bygherren har et moderniseret parcelhus fra 60’erne. Tagbeklædningen bestod før af asbestholdige eternitplader, som var nedslidte og stod overfor en udskiftning.
Allerede tidligt tog byggherren  en beslutning om, at taget skulle udskiftes med en solcelleløsning. Efter at have afsøgt markedet gennem længere tid faldt valget på en integreret tag- og solcelleløsning, hvor Stenis tagplader, Steni Protego, monteres side om side med solceller, der ligner tagpladerne.

"Bygherren valgte en løsning, som passede i stilen med deres hus. Prismæssigt koster vores løsning lidt mere end et almindeligt tag,  men det har samlet set ikke været dyrere for os, end hvis vi skulle have ikke-integrerede solceller,” forklarer bygherren.

Nemt at montere det nye tag

Før monteringen blev det undersøgt, om tagkonstuktionen kunne bære det nye tag. Da tagpladerne er lette, blev den samlede vægt ikke et problem, og tagkonstruktionen skulle derfor ikke forstærkes.
”Tagpladerne er meget funktionelle. De er robuste, vejer ikke meget og er forholdsvis nemme at arbejde med, og derfor gik montagen fint. Men det ville blive endnu nemmere, hvis Steni lavede samme holdere til tagpladerne, som dem solcellerne monteres i. Det ville betyde, at man ikke behøvede at sømme lige så mange tagplader fast til tagkonstruktionen.
Da alle solceller og tagplader var monteret, sluttede en autoriseret elektriker solcelleanlægget til, og det leverer i dag en del af husets elforbrug. ”Vi har ikke tænkt os at skifte tag foreløbigt.
Derfor var tagpladernes 40 års garanti vigtig for os. Sammen med visheden om, at solcellerne nemt kan skiftes ud, når de ikke længere producerer strøm. Derfor valgte vi den løsning”.
”Vi har undersøgt markedet meget og nåede til den konklusion, at hvis man er interesseret i integrerede solceller, så er det her den bedste løsning. Og det er vi siden hen kun blevet bekræftet i.”