5 skarpe til Claes Bohn-Willeberg

Ingeniørvirksomheden Bang & Beenfeldt A/S og Steni har blandt andet samarbejdet i et projekt, hvor E/F Amagerbrogade fik Steni Protego på taget. Claes Bohn-Willeberg er partner i Bang & Beenfeldt. Vi har sat ham i stævne for at høre mere om ingeniørvirksomheden.

Hvilken betydning har lang levetid og nem vedligeholdelse for dit valg af materiale?
- Bang & Beenfeldt ønsker at lave langsigtede løsninger, som skaber værdi for kunden både nu og i fremtiden. Derfor arbejder vi kun med langsigtede løsninger, der sikrer ordentlig drift og minimal vedligeholdelse for slutbrugeren. Fx skal tagplader minimum have 50 års levetid. Vi lægger vægt på hele tiden at tænke på, hvordan vi undgår, at bygherre skal have penge op af lommen igen. Det undgår vi ved at tænke langsigtet og stille krav til materialerne. 

Hvordan indgår bæredygtighed i jeres arbejde?
- Vi arbejder løbende med at udvikle nye bæredygtige metoder i vores opgaver. Særligt på energiområdet gør vi en stor indsats for at nedbringe forbruget og sikre løsninger, der både gavner miljøet og bygherrens økonomi. Vi har stor erfaring med energioptimering af klimaskærmen, ligesom vi også ser klimasikring og regnvandshåndtering som en væsentlig del af vores bidrag til en bæredygtig udvikling. Overordnet set handler bæredygtighed et langt stykke af vejen om at levere byggeri i en så høj kvalitet, at energiforbruget ved senere renoveringer begrænses til et minimum samtidig med, at bygherren får meget større glæde af sin ejendom.

Hvordan sikrer I, at æstetik går hånd i hånd med bæredygtigt byggeri?
- Vi har det synspunkt, at bæredygtighed og æstetik ikke er hinandens modsætninger. Tværtimod mener vi, at målet om bæredygtighed i byggeriet kan understøtte bygherrens krav til æstetikken. Det kræver en grundig planlægning og en frugtbar dialog med bygherren, så vi ikke ender med halve løsninger. Et godt eksempel er vores renoveringsopgaver, hvor vi altid vurderer løsningsmulighederne fra både tekniske og æstetiske vinkler.

Hvilke byggerier i Danmark beundrer du?
- Jeg kan godt lide ejendomme fra 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet på grund af deres stil og enkelthed. De materialer, der er valgt, gør, at bygningerne stadig står her den dag i dag 200 år efter. Det er ejendomme som Hindsgavl Slot, Børsen og mange af de bygninger, der ligger på Christianshavn, hvor Bang & Beenfeldt selv holder til. Det er vores speciale at renovere ældre bygninger, så min beundring for ældre ejendomme hænger også sammen med det.   

Hvordan ser du byggebranchens udvikling generelt?
- Samfundsøkonomien er igen oppe i høje omdrejninger, og det mærker vi også i vores daglige arbejde, hvor både offentlige og private bygherrer har et voksende byggebehov. Samtidig mærker vi, at rammerne for vores arbejde i stigende grad påvirkes af krav til et lavt energiforbrug og bæredygtige løsninger - vel at mærke uden at øge udgifterne. Vi tror derfor, at kompetent rådgivning kombineret med en høj grad af specialviden i rådgivningsbranchen er afgørende for at kunne levere et godt produkt i fremtidens byggeri. Vi ser også denne tendens i både entreprenør- og producentleddet, hvor vores samarbejdspartnere til stadighed udvikler nye og bedre metoder og produkter, som kan understøtte behovet.