Renovering af Kaverösporten

Da det gamle parkeringshus på Tunnlandsgatan skulle renoveres og udbygges med to etager med boliger, valgte Hofvenschiöld Arkitekter at anvende facadepladen STENI Colour.

Bygningen blev i 2010 kåret til årets bygning i Gøteborg.

Ved at anvende facadeplader i forskellige størrelser og farver samt en blanding af forskellige typer vinduer skabte man en bygning, som har et både stramt og legende udtryk.

Stramt og legende udtryk