Ladegårdsparken

Man har valgt diagonalt monterede tag- og facadeplader fra STENI til projektet, hvilket har gjort det enklere at håndtere bygningernes mange karnapper og ovenlysvinduer på en arkitektonisk pæn måde.

Pladernes tilpassede størrelse har været med til at gøre monteringen forholdsvis enkel, siger arkitekt Niels Kjærgaard fra Rubow Arkitekter, som står bag renoveringen.

Der er benyttet STENI Protego-tagplader på taget, hvor der også er monteret 4.000 m2 solceller, som bidrager til at gøre bygningerne moderne og energiproducerende.

 

Solcellepanel + STENI