Løvvangen – bolig og sociale aktiviteter

I forbindelse med renoveringen af boligområdet Løvvangen blev der opført tre nye fælleshuse, som bliver naturlige mødesteder for beboerne i forbindelse med møder, kurser, leg og andre fællesaktiviteter.

Bygningerne skiller sig ud fra den øvrige bebyggelse med en stram og arkitektonisk udformning. Facaderne er et samspil mellem den grå/sorte træbeklædning og de orange STENI Colour-facadeplader. Træ er et lidt usædvanligt materiale til denne type bygninger, men det skaber en flot kontrast til de stilrene glatte facadeplader og de øvrige bygningers murstensfacader.

Facader med spændende kontraster