Mooncar-testen

Mooncar-testen er en test, der kan benyttes til at teste holdbarheden af facadebeklædning på skoler, daginstitutioner og idrætsanlæg.

Testen fungerer på den måde, at skolens, institutionens eller klubbens børn får lov til at køre direkte ind i en bygnings facadebeklædning med en Mooncar – heraf navnet Mooncar-testen. Formålet er at teste om, bygningens facadebeklædning kan holde til daglig slitage såsom boldspil og leg, som finder sted i eksempelvis børnehaver, SFO’er, skoler og idrætsanlæg.

Udførelsen af Mooncar-testen foregår i samarbejde med den pågældende institution og under sikre forhold for de børn, der kører en Mooncar ind i facadebeklædningen.

 I forbindelse med et nybyggeri eller en facaderenovering, kan resultatet af en Mooncar-test bruges af bygherren til at vælge den facadebeklædning, som bedst kan holde til daglig leg og slitage. Ved at vælge robuste og slagfaste facadeplader får institutionerne i det lange løb færre omkostninger til vedligeholdelse. 

Når en Mooncar-test udføres, er det naturligt at teste flere forskellige potentielle produkter og materialer. Dette giver det bedste grundlag, når der skal vælges en langtidsholdbar, slagfast og slidstærk facadebeklædning til det pågældende byggeri.