FACADER SIKRES MOD HÆRVÆRK OG GRAFFITI

Ladegårdsparkens facader udsættes med jævne mellemrum for hærværk og graffiti. Efter facadebeklædningen er skiftet ud med Stenis facadeplader vidner skoaftryk om facadens holdbarhed.

Ladegårdsparken i Holbæk består af 22 blokke. En række af deres facader er udført med fibercement, og det gør dem sårbare overfor hærværk og graffiti. Derfor har Ladegårdsparken valgt at etablere et samarbejde med STENI om at opgradere facaderne med fokus på holdbarhed:

”De gamle fibercementplader går i stykker for et godt ord, og gennem årene har vi brugt mange penge på at udskifte ødelagte plader
på grund af hærværk eller efter et møde med en affaldscontainer,” fortæller afdelingsformand Uffe Frejdal Nielsen, og forsætter:

”Derfor har vi rent ud sagt også trykprøvet Stenis facadebeklædning, så vi er sikre på, at de kan modstå stød, slag og spark. Jeg har faktisk selv fundet store støvleaftryk på pladerne, og der må vi bare konstatere, at Stenis plader ikke sådan lige er til at slå i stykker.”

En del af gavlene i Ladegårdsparken er oprindeligt pudsede og malede. Denne løsning bliver løbende erstattet af vedligeholdelsesfri STENI Vision-plader med unikke printede motiver.

Vi har trykprøvet Stenis facadebeklædning, så vi er sikre på, at de kan modstå stød, slag og spark. Jeg har faktisk selv fundet store støvleaftryk på pladerne, og der må vi bare konstatere, at Stenis plader ikke sådan lige er til at slå i stykker.​ Afdelingsformand Uffe Frejdal Nielsen ​

I takt med at Stenis facadebeklædning er blevet monteret, er Ladegårdsparkens problemer med graffiti desuden blevet nemmere
at håndtere. Det fortæller Uffe Frejdal Nielsen:

”I Ladegårdsparken har vi en politik om, at al nyopdaget graffiti skal være fjernet inden fyraften. Og den opgave bliver selvfølgelig nemmere af, at Stenis plader er meget nemme at rengøre for graffiti.”

Vedligehold kan nu langtidsplanlægges
Når de oprindelige facadeplader går i stykker, udskifter Ladegårdsparken dem i dag med Stenis facadebeklædning, Steni Colour. For Uffe Frejdal Nielsen og Ladegårdsparken betyder det, at det løbende vedligehold nu foregår langt mere fremtidssikret end tidligere:

”Når vi i dag skifter en plade ud, så ved vi, at den holder i hvert fald de næste 60 år. Det giver os mulighed for at langtidsplanlægge vores vedligeholdelses-opgaver, så vi kan bruge budgettet bedst muligt. Og jo færre penge vi skal bruge på løbende vedligehold, jo flere penge kan vi poste i andre opgaver,” slutter
Uffe Frejdal Nielsen.