Stenis BIM-moduler fremmer kreativitet og sparer tid

Jeg gik straks i gang med Stenis BIM-moduler, da jeg hørte om dem. De føjer sig fint til rækken af ny teknologi, der kan bruges på en kreativ måde. Superfint for os arkitekter, siger Frida Helen Andersen, arkitekt hos Norconsult i Tromsø.

Norconsults Tromsø-kontor består af 45 medarbejdere, heraf 10 arkitekter. De leverer alt i projektering fra store reguleringsplaner til detailprojektering af primært større infrastrukturbyggerier som skoler, rensningsanlæg og lign. 

Med Stenis BIM-moduler sparer arkitekten meget tid i forhold til manuelt arbejde. Med enkle tastetryk blandes eller ændres facadens farver og glansgrader, format og retning, opsætningen justeres, og boremønstre bliver automatisk lagt ind​ Frida Helen Andersen, Norconsult​

Fremmer kreativitet

Det er en klar tendens i tiden, at ingeniørkontorer satser på arkitekter. Her i Norconsult er vi et særskilt fagområde. Branchen er under forandring, og i så store og komplekse opgaver, som vi arbejder med, er det en fordel for de forskellige fagområder at arbejde tæt sammen. Her er det vores opgave som arkitekter at bevare kreativiteten, og det kan blandt andet Stenis BIM-moduler hjælpe os med, siger hun med et smil.

Sparer kostbar tid

Modulerne betyder, at vi kan simulere facaden på kortere tid, og at arkitekten kan vise sine kunder forskellige, præcise løsninger tidligt i processen. Det er virkelig fint at spare tid, for så kan vi i langt større grad lege med formater og størrelser, glansgrader og farver. I løbet af få minutter kan vi udvikle mange alternativer. Derefter kan vi vælge løsningerne, vi bedst kan lide, og arbejde videre med dem. Det er en effektivitetsforbedring af dimensioner og betyder, at vi i en tidlig fase kan vise kunden flere gode alternativer, siger Frida Helen Andersen.

Færre fejlmuligheder

Traditionelt skal materialelister sammenstilles manuelt med risiko for fejlindtastninger. Men med Stenis BIM-moduler eksporteres tegningernes formater og produktnumre automatisk over i Excel, så fejlrisici minimeres. Det fungerer rigtig godt, at du kan tage facaden direkte videre til produktion. Du undgår fejl, og det er særdeles interessant, for fejl kan koste dyrt. Jeg synes, at Stenis BIM-moduler er et rigtig godt værktøj. Jeg får hurtigt udformet en detaljeret facadeplan med en realistisk visualisering og kan nemt se alle muligheder med facaden, fastslår Frida Helen Andersen.

For Revit og ArchiCAD

Stenis BIM-moduler kan downloades fra BIMobjects, og Steni har også udviklet såkaldte tutorials (uddannelsesvideoer) for at vise, hvordan modulerne virker.

Det er virkelig inspirerende for os i Steni at få at vide, at vores BIM-moduler bliver værdsat, siger Jan Terje Nielsen i Steni. Når arkitekter fortæller os, at vi sandsynligvis har markedets mest brugervenlige moduler til facadetegninger, ser vi det som en anerkendelse af, at at vi bidrager til værdiskabelsen via BIM for både arkitekter og entreprenører.

 

 Norconsult: Parkeringshus i Bodø