Stenis BIM-moduler fremmer kreativitet og sparer tid

Jeg kastede mig direkte ud i at bruge Stenis BIM-moduler, da jeg hørte om dem. De føjer sig ind i rækken af nye teknologier, der kan bruges på en kreativ måde. Super godt for os arkitekter, siger arkitekt Frida Helen Andersen fra Norconsult i Tromsø.

Norconsults Tromsø-kontor består af 45 medarbejdere, hvoraf 10 er arkitekter. De leverer alt inden for projektering – fra store reguleringsplaner til detailprojektering af primært større infrastrukturbyggerier som skoler, vandrensningsanlæg og lignende.

Med Stenis BIM-objekter sparer arkitekten meget tid i forhold til at udføre arbejdet manuelt. Med få tryk på tasterne blandes eller ændres facadens farver og glansgrad, format og retning, opsætning justeres, og boremønstre lægges automatisk ind.​ Frida Helen Andersen, Norconsult​

Fremmer kreativitet

Det er en klar tendens for tiden, at ingeniørkontorer satser på arkitekter. Her i Norconsult er vi et særskilt fagområde. Branchen er under forandring, og ved så store og komplekse opgaver, som vi arbejder med, lønner det sig med tæt samarbejde mellem de forskellige fagområder. Så er det jo vores opgave som arkitekter at bevare kreativiteten, og det kan blandt andet Stenis BIM-moduler hjælpe os med, siger hun med et smil.

Sparer tid

Det betyder, at facaden på en bygning kan simuleres på kortere tid, og at arkitekten kan vise sine kunder forskellige og realistiske løsninger tidligt i processen. Det er rigtig godt at spare tid, for så kan vi i langt højere grad lege med format og størrelse, glansgrad og farver. I løbet af få minutter kan vi udvikle mange alternativer. Så vælger vi dem, vi bedst kan lide, og arbejder videre med dem. Det er en effektivitetsforbedring af dimensioner og betyder, at vi i en tidlig fase kan præsentere kunden for flere gode alternativer, siger Frida Helen Andersen.

Færre muligheder for at begå fejl

Materialelister skal traditionelt sættes op manuelt, hvilket giver risiko for fejlindtastninger. Men med Stenis BIM-moduler eksporteres tegningernes formater og produktnumre automatisk over i Excel, og det reducerer risikoen for fejl. Det fungerer rigtig godt, at man hente den færdige facade direkte over i produktion. Du undgår fejl, hvilket er vigtigt, fordi fejl kan blive kostbare. Jeg synes, at Stenis BIM-moduler er et rigtig godt værktøj. Jeg får hurtigt udviklet en detaljeret facadeplan med en realistisk visualisering og kan nemt se alle mulighederne med facaden, siger Frida Helen Andersen.

For Revit og ArchiCAD

Stenis BIM-objekter kan hentes fra BIMobjects, og Steni har også udviklet træningsvideoer (tutorials) for at vise, hvordan objekterne virker.

For os i Steni er det virkelig inspirerende at høre, at fagfolk sætter pris på vores BIM-moduler, siger Jan Terje Nielsen fra Steni. Når arkitekter fortæller os, at vi sandsynligvis har markedets mest brugervenlige moduler til facadetegninger, ser vi det som en anerkendelse af, at vi via BIM bidrager til værdiskabelsen hos både arkitekter og entreprenører.

 

 Norconsult, Parkeringshus i Bodø