5 skarpe til Kasper Kullegaard

Kasper Kullegaard er arkitekt og partner i arkitektvirksomheden Kullegaard A/S. Virksomheden blev stiftet i 1980, og beskæftiger i dag mere end 60 ansatte fra tegnestuerne i Holbæk og København. Kullegaard løser projekter som totalrådgiver for både offentlige- og erhvervsbygherrer. Senest har Kullegaard og Steni samarbejdet om tilblivelsen af den buede, sorte facade på Plejecenter Samsøvej i Holbæk.

Hvad er jeres vision?
- Vores formål er at skabe optimal værdi for vores kunder. Vores succes som virksomhed er betinget af den succes, vi skaber for vores kunder. Med det fokus udmønter vores daglige arbejde sig i ansvarligt design og løsninger, som er realiserbart og som lever op til vores bygherres forventninger.      

Hvad lægger jeres tegnestue mest vægt på?
- Vi er kendt for vores høje kvalitet og gode kommunikation med bygherrer, samarbejdspartnere, entreprenører og leverandører. Det tror vi skyldes, at det værdiskabende samspil er en del af vores DNA, og at vi opererer og kommunikerer i øjenhøjde med alle parter, der er involveret i et givent byggeprojekt. Det sikrer bl.a., at vi får forventningsafstemt alle grene af processen, så bygherre får det, han er stillet i udsigt.

De projekter, vi udformer på vores tegnestue, skal tage afsæt i bygherres behov, og skal kunne bygges. Derudover lægger vi meget vægt på en god og stram økonomi- og projektstyring, som vi har hånd i hanke med fra begyndelsen, når vi indleder et byggeri.  

Hvordan indgår bæredygtighed i jeres arbejde?
- Det er selvfølgelig naturligt at indpasse bæredygtighed, hvor det er muligt. Men med stor respekt for projektøkonomien. Vi forsøger derfor altid at finde de bedste løsninger inden for hvert sit felt og tilpasse dem den økonomiske ramme, vi nu engang har for en given opgave. For os er bæredygtighed også at have en god byggestyringsproces, hvor de forskellige parter inddrages undervejs. Det sikrer aflevering til tiden, et hus der fungerer som bygherre ønsker, og at vi så vidt muligt undgår mangler. For os er det også bæredygtighed.  

Hvilken betydning har lang levetid og nem vedligeholdelse for dit valg af materiale?
- Når man kigger på de vitale bygningsdele som tag, facader, døre og vinduer, er det meget relevant at kigge på levetid. Men der kan også komme nye produkter på markedet, som vi vælger at arbejde med, fordi vi via vores indgående materialekendskab og stærke byggetekniske baggrund ved, at det er holdbare produkter. På Plejecenter Samsøvej ønskede bygherre, at vi skulle benytte materialer med længst levetid, og her har Steni nogle egenskaber, som lever op til kravene hos en driftsorienteret bygherre. Vi gør ofte også brug af materialer, der ældes med ynde, og hvor vi har styring med hvordan det løbende patinerer.

Hvilke krav har du til facadeplader?
- Facaden behøver ikke altid at bestå af naturmaterialer. Men vores krav er, at facadeplader skal være robuste. Steni er et meget relevant produkt, fordi der er mange variationer at vælge imellem. Farver er en ting, men det er glansmulighederne der i projektet på Samsøvej var de virkelige interessante. På Samsøvej ønskede vi at differentiere facaden uden at bryde med den sorte farve. Ved at bruge forskellige glansgrader af samme sorte farve giver det en dybdevirkning i facaden og et glansspil, som også ændrer udtryk i takt med dagens- og årets skifte.     

Læs mere om Kullegaard A/S på www.kullegaard.dk